• Merenje nuhalnog nabora (nuhalna transluencija) sa izračunavanjem rizika za Daunov sindrom (Down syndrom) 11+0 do 13+6 nedelje trudnoće
  • Double test - kombinovani test
  • Morfoanatomski pregled ploda u II tromesečju- organ screening (20.-22. nedelja trudnoće)
  • Morfoanatomski pregled ploda u III tromesečju 31.-33. nedelja sa posebnim fokusom na srce i mozak
  • 3D/4D Ultrazvuk (od 25. nedelje trudnoće)