Dobrodošli!

Usluge

  • Merenje nuhalnog nabora (nuhalna transluencija) sa izračunavanjem rizika za Daunov sindrom (Down syndrom) 11+0 do 13+6 nedelje trudnoće
  • Double test - kombinovani test
  • Morfoanatomski pregled ploda u II tromesečju- organ screening (20.-22. nedelja trudnoće)
  • 3D/4D Ultrazvuk (od 25. nedelje trudnoće)

 

NAJVAŽNIJE

 

97% dece se radja potpuno zdravo   

 

Nažalost, u 3% trudnoća  moramo se suočiti sa bolestima, njihovim posledicama kao i mogućim terapijama. Ukoliko se prilikom ultrazvučnog pregleda otkrije neka anomalija ili značajna nepravilnost na bebi, to predstavlja veliko opterećenje za trudnicu. U tom slučaju ću Vas podržati i sa Vama otvoreno i detaljno razmotriti sve mogućnosti .

To je važno iz sledećih razloga:

  • trudnica ima dovoljno vremena da se konfrontiše sa tom situacijom pre porodjaja
  • u odredjenom broju slučajeva moguća je terapija pre porodjaja
  • vrsti poremećaja se prilagodjava broj i učestalost kontrolnih pregleda
  • u zavisnosti od ozbiljnosti poremećaja važno je pažljivo planirati optimalno vreme, ustanovu kao i način porodjaja da bi se novorodjenčetu omogućio što bolji start u život
  • u retkim situacijama, ukoliko beba nije sposobna za život može biti neophodno da se trudnoća prekine.

Bitno je naglasiti da uredan ultrazvučni nalaz nije garancija za potpuno zdravo dete.